Danh sách các gói cước VNPT His/VNPT Lis/VNPT Rics-pacs/VNPT EHC/VNPT EMR/phần mềm gọi số/Ký số - Các đơn vị quan tâm xin liên hệ số điện thoại: 0941923111 để được tư vấn