1. Phần mềm RICS/PACS
1.1 Phí kết nối VNPT RIS/PACS với máy chẩn đoán hình ảnh

Loại thiết bị
Đơn vị tính
Đơn giá (VNĐ)
(TB từ 1-2)
Đơn giá (VNĐ)
(Từ TB thứ 3)
Siêu âm/Nội soi
Thiết bị
5.500.000đ
3.300.000đ
X-Quang/CT/MRI (Dimcom 1 chiều)
Thiết bị
6.600.000đ
4.400.000đ
X-Quang/CT/MRI (Dimcom 2 chiều)
Thiết bị
7.700.000
5.500.000đ