1. Phần mềm KCB VNPT HIS

Stt
Gói cước
Mức cước
(Đồng/tháng-Chưa VAT 10%)
Quy mô giường bệnh
1
Gói VNPT-His-1
650.000đ
Đến dưới 10
2
Gói VNPT-His-2
1.750.000đ
Từ 10 đến dưới 50
3
Gói VNPT-His-3
5.000.000đ
Từ 50 đến dưới 100
4
Gói VNPT-His-4
7.500.000đ
Từ 100 đến dưới 200
5
Gói VNPT-His-5
11.000.000đ
Từ 200 đến dưới 300
6
Gói VNPT-His-6
18.500.000đ
Từ 300 đến dưới 500
7
Gói VNPT-His-7
33.000.000đ
Từ 500 trở lên
2. Phần mềm Phòng khám Gia đình Home Clinic 2.0

Đang cập nhật...