1. Phần mềm Bệnh án điện tử (EMR)
1.1 Thuê trọn gói cả phần mềm và hạ tầng ảo hóa

Stt
Số lượng (Bệnh án)
Giá cước (VNĐ)
1
100
500.000đ
2
500
2.500.000đ
3
5.000
25.000.000đ
4
10.000
50.000.000đ
5
50.000
250.000.000đ
1.2 Thuê phần mềm sử dụng trên hạ tầng của khách hàng

Stt
Số lượng (Bệnh án)
Giá cước (VNĐ)
1
100
450.000đ
2
500
2.250.000đ
3
5.000
22.500.000đ
4
10.000
45.000.000đ
5
50.000
225.000.000đ